Creativity + Innovation

Clients

El i-CONCEPT deriva de la filosofia del Living Lab i això és ser un “procés viu”. "living process". El producte comprèn els següents passos:

1) El productor o un equip creatiu té una idea (fer una pel·lícula, sèrie de tv, jocs de vídeo, un comercial, etc.). I tot i que són capaços de produir-lo, no compten amb prou recursos (humans, fons, etc.) com per desenvolupar-lo al màxim (i tenir el màxim de beneficis). Finalment, decideix venir a les instal·lacions de l’ALT per explicar el seu projecte.

2) L’equip de l’ALT prepara un procés de creació col ·lectiva, per tal d’observar i analitzar la idea amb els grups de participants (ciutadans que treballen de manera “cega”) i elevar la millor proposta possible al client per desenvolupar la comanda (més de 300 en una primera iteració)

3) Un informe detallat es lliura al client amb totes les propostes molt desenvolupades i amb la finalitat de posar en marxa el projecte amb les solucions més òptimes.

4)Si el client es vol endinsar en un tema de l’informe, l’equip de l’ALT dissenya un de nou ESPECIALMENT adaptat al procés de creació col·lectiva, ara amb els nous objectius definits pel client. El resultat és un nou informe que proposa altres formes viables per enfrontar el projecte.

Per descomptat, el client té sempre el ” tall final” de les solucions. Pot triar, decidir, rebutjar, modificar, adaptar… L’ALT és justament una eina que li ofereix des de idees brillants i exitoses per convertir-les en realitat.