Creativity + Innovation

L’ALT com a agent actiu en les polítiques catalanes de videojocs

Els responsables de l’ALT (Audiovisual Living Lab de Terrassa) del Parc Audiovisual van ser convidats el passat 23 de febrer a participar en una jornada de treball relacionada amb la indústria del videojoc local.
L’objectiu ha estat debatre sobre la situació actual, tractant de millorar les instal•lacions existents, així com discutir els possibles recursos a curt termini. El punt de vista de l’ALT es va centrar en les sinergies necessàries entre la producció audiovisual (pel•lícules, TVShows, etc.) i la indústria del joc perquè en moltes ocasions tots dos tenen les mateixes necessitats. El propòsit es compartir recursos, instal•lacions i professionals, estalviant diners i millorant els resultats. L’ALT, i també el Parc Audiovisual, podria ser un valuós punt de trobada i intercanvi.

Aquesta jornada de treball forma part del nou pla cultural que el Govern de Catalunya va posar en marxa a través del Departament de Cultura i que pretén donar la centralitat màxima de la cultura en la societat catalana. Per tant, amb l’objectiu d’establir un marc global per a l’acció, el diàleg i la cooperació entre les institucions, el Departament de Cultura ha convidat a representants de la indústria per tal de contribuir al desenvolupament d’aquest pla.